Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Llwybrau at Adferiad

 

Mae Llwybrau at Adferiad yn rhaglen driniaeth i grŵp, sydd wedi ennill ei phlwyf ac sy’n cael ei darparu yn y gymuned. Bwriad y rhaglen yw helpu pobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau’n ogystal â phroblemau iechyd meddwl, megis iselder ysbryd a gorbryder.

Mae’r rhaglen Llwybrau at Adferiad yn cynnwys hyd at dair o sesiynau asesu cyn i bobl ymuno â’r grŵp, a ddilynir gan 12 o sesiynau grŵp wythnosol sy’n para 2 awr. Ar yr un pryd â’r gwaith grŵp, caiff y cleientiaid gynnig 12 sesiwn un i un gyda gweithiwr allweddol er mwyn helpu i egluro cynnwys y sesiynau grŵp a chaniatáu amser i bennu nodau a chynlluniau gweithredu personol. 

Mae’r rhaglen yn defnyddio dulliau gweithredu therapi gwybyddol ymddygiadol a model ymyriadau seicogymdeithasol er mwyn helpu cyfranogwyr i ddysgu sgiliau a dulliau newydd o ddatrys eu hanawsterau, ac mae wedi’i chynllunio’n benodol i fynd i’r afael â phroblemau camddefnyddio sylweddau’n ogystal â phroblemau iechyd meddwl.

Bwriad y rhaglen yw galluogi pobl i adnabod y meysydd pwysicaf sy’n effeithio ar eu defnydd o gyffuriau a/neu alcohol, eu hiechyd meddwl neu’u hanawsterau o ran ffordd o fyw. Gall cyfranogwyr ddatblygu dull gweithredu personol i’w helpu i oresgyn eu problemau a sicrhau ffordd o fyw iach a chytbwys y gellir ei chynnal am gyfnod hir ar ôl y sesiynau.

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend