Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Parhau ar y Llwybr at Adferiad

Rhaglen sy’n cynnwys 12 sesiwn o waith grŵp a arweinir gan gymheiriaid yw Parhau ar y Llwybr at Adferiad, ac mae wedi’i hanelu at fenywod a dynion sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau’n ogystal â phroblemau iechyd meddwl bach i gymedrol, sy’n ystyried symud ymlaen o wasanaethau trin. Mae’r rhaglen wedi’i datblygu yn sgîl cyfres o sgyrsiau â defnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n gwella a gweithwyr proffesiynol sy’n darparu triniaeth. Mae’r deunydd a ymddangosodd wedi’i gyfuno â dull gweithredu sy’n seiliedig ar dystiolaeth, sydd wedi arwain at set o adnoddau a strategaethau ymarferol iawn. Mae’r rhaglen yn ymdrin â phynciau megis symud ymlaen, cydbwysedd ffordd o fyw, gorbryder, meithrin/ailfeithrin cydberthnasau, cymorth gan gymheiriaid, cau’r drws ar lithro’n ôl i gamddefnyddio sylweddau, galar a cholled, bod yn fi fy hun, cywilydd a stigma a symud ymlaen.

Mae grwpiau Parhau ar y Llwybr at Adferiad yn cael eu cynnal ledled Cymru – o Fôn i Fynwy. Rydym bellach yn hyfforddi cyn-aelodau o grwpiau i fod yn arweinwyr grwpiau, a fydd yn gweithio i gyflwyno’r rhaglen ochr yn ochr â staff sy’n darparu triniaeth.

 

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend