Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Mae Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu yn gweithio gyda phobl sy’n gwella a gwasanaethau i ddatblygu a darparu rhaglenni grŵp ar gyfer pobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau a phroblemau iechyd meddwl

'Moving On' from Eternal Community Med

Mae Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu yn hyfforddi ac yn cynorthwyo cymheiriaid gwirfoddol i ddarparu ein rhaglenni mewn lleoliadau yn y gymuned a lleoliad dadwenwyno mewn ysbyty. Rydym yn ceisio pontio’r bwlch sydd rhwng triniaeth a chymorth ar y cyd, er mwyn hybu adferiad hirdymor.

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend