Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Y Rhaglen Sylfaenol

Mae’r Rhaglen Gwaith Grŵp Sylfaenol yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth, sydd wedi dechrau cael triniaeth yn ddiweddar, gael profiad uniongyrchol o waith grŵp er mwyn iddynt allu gwneud dewis deallus ynghylch ymwneud ag ymyriadau seicogymdeithasol i grwpiau yn y dyfodol. Mae’r rhaglen yn cynnwys pedair sesiwn sy’n galluogi’r cyfranogwyr i ddeall beth sy’n achosi problemau ac yn peri iddynt barhau; datblygu strategaethau er mwyn lleihau ymddygiad dinistriol; datblygu strategaethau er mwyn gwella lles meddyliol ac ystyried y llwybr at adferiad.

Mae’r rhaglen yn cynnwys y sesiynau canlynol:

Cydbwysedd ffordd o fyw

Ymddygiad dinistriol

Lles meddyliol

Eich siwrnai at adferiad

 

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend