Cysylltu â Ni

Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu
Trysordy
Aalton Farm
Llansteffan Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QU

Ffôn: 07581 460990

Plant a phobl ifanc

Drwy gydweithio â gweithwyr proffesiynol ym maes plant a phobl ifanc, mae Cynorthwyo Grwpiau i Dyfu wedi datblygu rhaglen saith sesiwn y gellir ei defnyddio ar lefel un i un neu gyda grwpiau. Mae deunyddiau’r rhaglen yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

Cydbwysedd ffordd o fyw

Fy mywyd i, fy nghyfeiriad i

Dianc o’m meddwl

Gadael fynd

Fy risgiau i a phobl eraill

Ymdrin â phobl eraill

Mynd o le i le

 

Volunteering to be a  Moving On In  My Group leader is one of the best things I have ever done it gave me confidence  and helped  me get back into work. 

Dave, Cardiff

I loved the group it has given me my life back. I  now want to train to be a peer group leader.

Meg, Bridgend